MineCraft Hack

PŘÍPRAVUJEME

Workshop ( ONLINE ) - Programování Minecraft hacku v Javě

Lektoři: Vojtěch Golík, Adam Heczko (SŠ INFOTECH)

Cíl workshopu

Seznámit žáky se základními postupy tvorby "hacku" pro herní systém Minecraft. Hack je kousek programového kódu v jazyce Javě přidaný k původnímu zdrojovému kódu MC.  Pro jeho tvorbu potřebujeme zdrojový kód MC, který získáme dekompilací archívu JAR. Samotná tvorba je realizovaná ve vývojovém prostředí Eclipse.

Vstupní požadavky: uživatelské znalosti PC, základní zkušenosti s některým vývojovým prostředím.

Příprava

Programy: JRE, OpenJDK 8, Eclipse, T-Launcher, Mod Coder Pack

Instalačky k dispozici: P:\__MincraftHACJy_Workshop_2020

OpenJDK, JRE

Odkaz: stažení OpenJDK, Java Runtime Environment (JRE)

Instalaci proveťe spuštěním instalačních balíčku.


T-Launcher

Stažení T-Launcher: https://tlauncher.org/en/.

Minecraft je nutné aspoň jednou spustit: verze 1.8.8

Mod Coder Pack (MCP)

Stažení MCP: http://www.modcoderpack.com/ 

MCP je skripy jazyka Python, který realizuje dekompilaci Java archívu Minecraftu.

Eclipse

Stažení programu: https://www.eclipse.org/eclipseide/ 

Vložíme cestu < mcp918/eclipse > jako workspace v eclipse.

V Package Explorer ponecháme pouze větev Client. Větev Server smažeme.


Vytvoření balíčku (package)

Vytvoření vlastního balíčku (package): např. me.adam077x.worskhopclient

Balíčky v prg. Java slouží k rozdělení tříd do jmenných prostorů a seskupení více tříd do jednoho archivu JAR

Hacky

DOPLNIT