Arduino

POSUVNÝ REGISTR, Samuel Benčák, (RenderWaves), 20. 4. 2020

Funkce

Posuvný registr posouvá signál (informaci) na výstupech podle hodinových impulzů. Používá se například při převodu signálu ze seriového na paralelní a naopak.


Zapojení obvodu

Viz: Shift Registr - dokumentace, strana 4; (pouze ZŠ Zatopkovych)

Komponenty: Arduino, SN54HC595, nepájivé pole, vodiče

Program

Nic složitého, pár řádků kódu. Doplníme později.