INTEGRACE 3D TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
OD MODELOVÁNÍ PO HERNÍ ENGINY

Integrace 3D technologií do výuky na základních školách: od modelování po herní enginy


Cílem Digiakce je poskytnout účastníkům prvotní přehled v oblasti 3D technologií a možnosti začlenění do výukového procesu na základních školách. Účastníci se seznámí s klíčovými aspekty 3D modelování, programování a využití herních enginů. Uvidíte reálné výstupy z projektů, které vznikaly na základní škole a postupně se některé znich přetvořily v projekty komerční. Zkusíme si vysvětlit některé principy a zvyklosti světa 3D. Digiakce je zaměřena prakticky, ale není podrobným tutoriálem na ovládání jednotlivých aplikací.


Datum: 15. 5. 2024, 14:30 až 16:00

Lektoři: Jiří Hezko, Ondřej Vaňka, Samuel Benčák.

Středa, 15. května · 14:30–16:00

Webinář online: Google Meet

Youtube záznam (sestřih webináře): https://youtu.be/LGy1gFaTCys

DIGIakce (přihlášení): https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=109819&operace=detail


Osnova Digiakce:


1. Úvod k 3D Technologiím formou prezentace
Představíme základní pojmy a přehled možností využití 3D technologií ve vzdělávání. Prozkoumáme, jak tyto nástroje mohou rozšířit výukové metody a podpořit zvídavost a kreativitu žáků. (10 min.)*


2. Inspirace a projekty v 3D

Úvodní představení a demonstrace úspěšných projektů ukazuje praktické využití 3D technologií v rámci školních aktivit. Tyto příklady poskytují konkrétní náhled na to, co je možné realizovat již na základních a středních školách. Podobné projekty budou ilustrovány a prolínány celou přednáškou. (20 - 30 min.)*


3. Praktický úvod k programu SketchUp

Průvodce základy práce s programem SketchUp, který je jednoduchým nástrojem pro 3D modelování. Uvidíte základní techniky 3D modelování, které můžete ihned využít. (30 min.)*


4. Základy v programu Blender

Představení programu Blender, pokročilého nástroje pro 3D modelování, animaci a tvorbu vizuálních efektů. Získáte prvotní přehled o tom, jak začlenit Blender do výuky a jak ho kombinovat s jinými programy. (30 min.)*


5. 3D/VR objekty v LVR EDU

Jak pochopit a případně zapojit do výuky virtuální realitu. Ukážeme si program LVR – Laboratoř virtuální reality, který navazuje na předchozí ukázky v jiných programech. (30 min.)*


6. Úvod do Herních Enginů

Seznámení s základy práce v herním enginu a jeho využití pro vývoj interaktivních aplikací a her. Zaměříme se na to, jak mohou herní enginy přispívat k vysvětlování základů programování a logického myšlení, tedy k reálné aplikaci matematiky. (30 min.)*


7. Diskuse, sdílení zkušeností


Věříme, že tento webinář poskytne inspiraci a praktické návody pro učitele, kteří chtějí rozšířit své výukové metody a připravit své žáky na technologicky orientovanou budoucnost.


*Časy jednotlivých sekci jsou orientační

Úvod k 3D technologiím

V prezentaci se zaměříme na klíčové aspekty 3D modelingu a vývoje her. Představíme si základní dovednosti potřebné pro efektivní práci s 3D softwarem, jako jsou Blender, SketchUp, Quine Edu a další. Zaměříme se na modelování, texturování, animaci a rendering pro vytváření 3D výstupů. Dále se dotkneme vývoje her v herních enginech, kde je důležité programování, skriptování, design úrovní a optimalizace.

3D projekty

Ukážeme si úspěšné projekty, které žáky nadchly takovým způsobem, že jejich ohlas se rozléhal i v zahraničí. Nemusí to však nutně být hned něco složitého. Docela velké divy se dají realizovat i po malých kouscích. Tyto projekty nakonec položily základ mnoha dalším a staly se lákadlem pro další, zejména mladší studenty. Tvoří primární zdroj inspirace a motivace pro všechny, kteří se opravdu chtějí něco užitečného naučit a rozvíjet své dovednosti.

Model učebny, SketchUP

Model železáren, Cinema 4D

Animace v Cinema 4D

Model lidského těla, LVR EDU

SketchUp

SketchUp je intuitivní 3D modelovací software určený pro architekty, designéry a tvůrce obsahu. Umožňuje snadno vytvářet, prohlížet a upravovat 3D objekty s využitím jednoduchých nástrojů a rozsáhlé knihovny modelů. Je ideální pro návrh interiérů, architektonické plánování a vizualizace. Program si prakticky představíme v rámci naší demonstrace.

Blender (Cinema 4D)

Blender je všestranný open-source 3D grafický software, který podporuje celý tvůrčí proces – od modelování, animace, simulace a renderingu, přes kompozici a pohybové grafiky, až po editaci videa a tvorbu her. Nabízí pokročilé funkce zdarma jak pro profesionály, tak pro začátečníky v digitálním umění. Ukážeme, jak rychle vymodelovat stůl a aplikovat texturu."

3D/VR objekty v LVR EDU

Virtuální realita a tvorba 3D scén není jednoduchou záležitostí. Studium 3D problematiky je složité, jak můžeme konstatovat. To ale neplatí pro LVR EDU, který celý proces výrazně zjednodušuje a umožňuje i méně zkušeným uživatelům připravit si virtuální scénu.

Úvod do herních enginů

Herní engine je softwarový rámec, který byl navržen pro vývoj a běh her, ale používá se také mimo oblast herního průmyslu. Poskytuje nástroje a knihovny pro grafiku, zvuk, fyziku a další, což usnadňuje práci při vytváření komplexních herních světů a interakcí. Přestože herní enginy, zejména ty 3D, usnadňují vývoj, zůstává to stále velmi náročné.

TNT

Virus

Krevní oběh

Mechanika