Blender
Programování

Workshop – Blender/Fullstack

V prosinci 2022 a Březnu 2023 jsme realizovali několik worskhopů:

1. Bledner pro začátečníky,

2. Blender pro pokročilejší uživatele,

3. Vývoj v Koa framework,

4. Jak probíhá fullstack vývoj webové stránky/aplikace,

5. Vývoj backendu webové stránky.

6. Vývoj frontendu, framework Vue (Březen 2023).

Blender - začátečníci

Workshopy realizovali naši absolventi, nyní studenti SŠ INFOTECH ve FM a žáci devátých tříd.

Jednotlivé workshopy měli na starosti: Elen, Milan, Jan, Adam a Jakub. S asistencí pomáhali David a Derek. Workshopů účastnili žáci 4. až 9. tříd.

Blender - tvorba scény

Žáci, kteří s Blendrem teprve začínali si vyzkoušeli tvorbu jednoduchého modelu s texturami, pokročilejší workshop byl zaměřen na tvorbu složitějšího modelu, jednoduché scény, tvorb textur, nasvícení scény a manipulaci s kamerou.

Programování

Další tři workshopy byly zaměřeny na základy programování webových stránek a aplikací v frameworcích pro node.js, Koa, Vue, Flask. Účastníci workshopu si mohli zkusit jak se nastavují prostředí potřebná pro vývoj, naprogramovali si jednoduchou webovou apku, získali představu jak vypadá dnešní moderní webový vývoj, fullstack(backend, frontend), apod. Celkem se worskhopů zůčastnilo 26 žáků v rozmezí 4. až 9. ročník, plus čtyři studenti SŠ INFOTECH a dva studenti SŠ TRIA.

 Frontend Vue

Workshop – Frontend Vue – Březen 2023

V rámci workshopu si studenti nastavili prostředí pro vývoj frontend aplikace s použitím frameworku Vue a naprogramovali jednoduchou aplikaci se zaměřením na vysvětlení principů fungování frameworku. Tento workshop byl poměrně náročný a vyžadoval již nějaké zkušenosti s programováním. Celkem se workshopu zůčastnilo 8 studentů pod vedením našeho absolventa a studenta SŠ INFOTECH Adama.