Quine Engin, Pandas, Fullstack

Seznámení se s principy 3D herních enginů

Zimní workshopy byly zaměřené na vývoj her, aplikací a  práci s analytickými nástroji. Úhrnem žáci strávili 3 dny pod vedením Ondry, Samuela a Adama.(RenderWaves.com) Při workshopech jim asistovali naši absolventi Jan,  Jakub a Elen (nyní studenti SŠ INFOTECH a TRIA).

V rámci workshopu “Seznámení se s principy 3D herních enginů”, měli žáci možnost poznat prostření herního enginu a vyzkoušet si tvorbu hry. Workshop byl určen především pro vybrané žáky 8-mých a 9-tých tříd. 


Obsahem workshopu je vytvoření jednoduché vesmírné hry:

V průběhu workshopu se žáci pod vedením Ondry z Renderwaves seznámili se s tvorbou programového kódu, který jim demonstroval praktické příklady užití algoritmizace v prostředí 3D herního enginu QUINE. Herní engine QUINE pro svůj chod používá vlastní programovací jazyk zvaný “qscc”, jehož návrh vychází z prolnutí jazyka C++ a Javy.

Obsah workshopu příkladem:
Základ algoritmizace: Generování jednoduché ohraničené herní mapy pomocí náhodného číselného intervalu: 

// !/bin/qscc


string buf = "";

int width = 10;

int height = 10;


for (int i = 0; i < height; i++) {

    for (int j = 0; j < width; j++) {

        

        if (( j == 0 || j == (width -1)) ||

            ( i == 0 || i == (height-1))) 

        {

            buf += "#";

        } else {

            int rand = rand(0,8);

            switch(rand) {

                case 2: // enemy

                    buf += "@";

                    break;

                case 4: // wall

                    buf += "#";

                    break;

                default:

                    buf += " ";

                    break;

            }

        }

    }

    buf += "\n";

}

printf("\n\n%s\n",buf);

 Pokročilá ukázka rekurze: Postupné dělení přímky 

Zdrojový kód

Výstup enginu

Pokročilá ukázka vektoru v pohybu na vystřelených projektilech z lodě. 

Pokročilá ukázka mířidlo hráče a detekce hráče v radiusu nepřítele.

Vývoj moderní webové aplikace

Žáci si zkusisli vyvinout jednoduchou webovou aplikaci založenou na současných postupech vývoje. Naprogramovali si jednoduchý:

Součásti workshopu byla pokročilejší ukázka s využitím:

Na konci workshopu se účastníci mohli podívat jak vytvořenou aplikaci zprovoznit v Kubernetu (platforma určená k automatizaci nasazování, škálování a provozu aplikačních kontejnerů). Ukázku realizoval náš absolvent Adam, který informatiku studoval na SŠ INFOTECH a nyní ve studiu stejného oboru pokračuje na VŠ.

Pandas - analytická knihovna

Python je knihovna pro práci s daty, kterou lze využít pro různé analýzy. Žáci si mohli takovou jednduchou analýzu pod vedením Samuela vyzkoušet.